Ing Geo Survey d.o.o.

Visoko kvalifikovani kadar

Geodetska kompanija Ing Geo Survey d.o.o nastala je nakon višegodišnjeg radnog iskustva stručnog osoblja stečenog u izvodjenju mnogobrojnih složenih geodetskih zadataka kako u Srbiji tako i inostranstvu.

Na osnovu aktivnosti stručnog osoblja firma je postavila temelje u svim oblastima geodezije i to:
izvodjenja geodetskih radova u visokogradnji, niskogradnji, energetskih postrojenja, puteva, tunela, železnica, izradi projekata kao i u katastarskoj geodeziji.

Licenca prvog reda izdata od republičkog geodetskog zavoda kao i savremena hardverska i softverska rešenja omogućavaju nam da na optimalan način rešavamo korisničke zahteve od početka radova do finalnog produkta.

Privredno društvo Ing Geo Survey d.o.o. osnovano je kao geodetska organizacija za pružanje usluga u oblastima geodetske i urbanističke delatnosti.

Ing Geo Survey d.o.o. postoji od juna 2016. godine, kada je i dobijena licenca za rad od strane Republičkog geodetskog zavoda.

 

Geodetskih radovi:

  1. Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta.
  2. Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova.
  3. Izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.
  4. Izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.
  5. Realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.

  6. Svi radovi za koje je registrovano privredno društvo ING GEO SURVEY doo se obavljaju u skladu sa važećim zakonima i propisima. Tradicija nam je veoma važna ali ne želimo da se zaustavimo na prošlosti, nas čeka puno novih zadataka u budućnosti.Naš cilj nije zarada po svaku cenu, već trajno prisustvo na tržištu kao i što veći broj naših zadovoljnih korisnika.